Fundacja

ETERNITY

Fundacja nauk o zdrowiu psychicznym łamie tabu dotyczące choroby psychicznej. Pomagamy mrocznym i przygnębionym ludziom.

O nas

Wyeliminować bariery

Aby wyeliminować bariery, musimy edukować społeczeństwo w zakresie nauk o zdrowiu psychicznym i zapewnić ludziom z niepełnosprawnością psychospołeczną dostęp do edukacji i zatrudnienia.